رستوران احسان

رستوران احسان

 آدرس دقیق: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، تقاطع بلوار ملاصدرا

 تلفن تماس: 05138402260

رستوران مدائن

رستوران مدائن

آدرس دقیق: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، عدالت

 تلفن تماس: 05138409482

رستوران پارس

رستوران پارس

 آدرس دقیق: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، بلوار رضا

 تلفن تماس: 05138403524
غذای خانگی گل پونه

غذای خانگی گل پونه

 آدرس دقیق: استان خراسان رضوی، مشهد، کوهسنگی، بین کوهسنگی 28 و 30

 تلفن تماس: 05138456815

رستوران طریقت

رستوران طریقت

 آدرس دقیق: استان خراسان رضوی، مشهد، کوهسنگی، بین کوهسنگی 32 و 34

 تلفن تماس: 05138400122

رستوران ایتالیایی لیو

رستوران ایتالیایی لیو

 آدرس دقیق: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار ملاصدرا، بین ملاصدرا 17 و 19

 تلفن تماس: 05138403390