دکتر حسن هنرور

دکتر حسن هنرور

جراح و متخصص گوش حلق و بینی


  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1384

  • معاونت درمان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد – عضو گروه گوش و حلق و بینی بیمارستان فارابی مشهد – عضویت در انجمن علمی رینولوژی ایران -عضویت در  انجمن گوش،حلق و بینی خراسان  – بورد تخصصی جراحی گوش،حلق و بینی از دانشگاه مشهد در شهریور سال 1384 – فلوشیپ رینولوژی وجراحی آندوسکوپی بینی و سینوس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روزهای حاضر در مرکز: شنبه ، یک شنبه و دوشنبه و پنج شنبه

شماره تماس جهت اخذ نوبت :4-5138451762-0098