مرکز جراحی محدود کسری  با هدف ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی به عموم مردم ضمن رعایت کرامت انسانی  و منشور حقوق بیمار و کودک در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ 89/11/05 تاسیس گردید.

این مرکز با بهترین امکانات ، تجهیزات ، دستگاهها  و همکاری  مجربترین جراحان در کادر درمانی به صورت شبانه روزی آماده ارائه  خدمات میباشد.

ساختمان این مرکز  در 5 طبقه شامل : 2 بخش بستری ، اتاق عمل ، رادیولوژی ، و آزمایشگاه میباشد.