بیمه های طرف قرارداد مرکز جراحی محدود کسری به شرح ذیل میباشد:

  • بیمه خدمات درمانی

  • بیمه سلامت

  • بیمه تامین اجتماعی

بیمه_تامین_اجتماعی
بیمه+سلامت
Khadamet_Darmani