در این مرکز کلیه جراحی های  روتین انجام میشود از جمله :

 • جراحی عمومی

   جراحی عمومی شامل :کیسه صفرا ، لاپاراسکپی ، همورئید ، آپاندیست ، کیست پیلونیدال و…

 • جراحی های ENT

  با بهره گیری از دستگاه میکروسکوپ چشم TOP CON شامل:رینوپلاستی ،سپتوپلاستی ،میرنگوپلاستی ،تمپانوپلاستی و…

 • جراحی چشم

  با بهره گیری از دستگاه میکروسکوپ چشم ZEISS ،دستگاه فیکوPENTASYS II شامل :فیکو ،کاتاراکت ،DCR ، کراتوپلاستی و …

 • جراحی های اورولوژی

  با بهره گیری از دستگاه TUL شامل :بیوپسی باز کلیه ، سنگ شکن کلیه ،حالب ،لگنچه ، پروستات و…

 • جراحی زنان و زایمان

  جراحی زنان و زایمان شامل: هیسترکتومی ،کولپوسنتز ،لاپاراسکوپی لگن و…با بهره گیری از لیگاشور FORCE TRIAD VALLEYLAB

 • جراحی ارتوپدی

  جراحی های  ارتوپدی شامل: آرتروسنتز ،آرتروتومی و…

 • جراحی زیبایی

  جراحی های  زیبایی توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک