واحد پذیرش مرکز جراحی محدود کسری دارای مترجم زبان انگلیسی و عربی میباشد و همه روزه اماده خدمات دهی به بیماران ایرانی و خارجی  است.

راهنمای پذیرش بستری

غيراورژانسي با وقت قبلي :

با حضور بيمار درمرکز و در دست داشتن نامه بستري از پزشك معالج و هماهنگي با ايشان ، بستري بيمار انجام مي گردد .

 

مدارك لازم جهت بستري بيمار :

بيمار بيمه اي :

كارت ملي ، معرفي نامه بيمه ، دستور بستري پزشك ( جهت اطلاعات بيشتر در مورد بيمه هاي طرف قرارداد و زمان ارائه معرفي نامه با واحد پذيرش تماس حاصل شود و یا به صفحه بیمه های طرف قرار داد مراجعه نمایید . )

بيمار آزاد :

كارت ملي ، دستور پزشكي ( بستري )

لازم است كليه مدارك پزشكي و ليست داروهاي مصرفي در منزل ، در هنگام بستري بيمار ، همراه بيمار باشد .

مقررات بيمارستان در حين بستري بيمار در بيمارستان :

داشتن همراه :

در اتاق هاي دو تخته يك همراه و در اتاق هاي خصوصي حداكثر دو همراه مجاز میباشد

مسئوليت نگهداري پول و اشياء قيمتي :

مسئوليت نگهداري كليه ي اشياء قيمتي از جمله طلا و جواهرات ، چك بانكي ، پول ، موبايل و … به عهده بيمار و همراه بيمار مي باشد .

نحوه تماس حضوري و يا تلفني با بيمار :

چنانچه در ساعات غيرملاقات ، برحسب ضرورت نياز به ملاقات حضوري با بيمار باشد ، با مراجعه به دفتر پرستاري و هماهنگي با انتظامات و بخش مربوطه ، مي توان بيمار را ملاقات كرد .

در صورت نياز به تماس با بيمار از خارج از بيمارستان ، با گرفتن شماره هاي بيمارستان ، و گفتن شماره اتاق بيمار خود ، تماس برقرار مي شود .

ساعت سرو صبحانه ، نهار ، شام و انتخاب منوي غذايي :

صبحانه از ساعت 5:45 تا 6:45

ميان وعده 9-10 و 14-15

ناهار 11:45 تا 13

شام 19 تا 17:45

رژيم غذايي بيمار توسط پرستار با توجه به دستور پزشك معالج روزانه در سيستم واحد تغذيه ثبت مي شود .

در صورتي كه نياز به ناشتا بودن بيمار باشد ، توسط پرستار مسئول ، بيمار در جريان قرار مي گيرد . آب معدني روزانه در يخچال شارژ مي شود .

سرويس چاي در صورت نياز در خارج از زمان هاي مقرر پذيرايي ( ميان وعده ) ، با تماس با واحد مهمانداري طبقه مربوطه در اختيار بيمار قرار مي گيرد .

پس از اتمام مراحل پذيرش بيمار ، يك نفر از پرسنل استقبال كننده ، بيمار را تا اتاق مورد نظر همراهي خواهد كرد .

تمامي اطلاعات لازم در مورد استفاده از آسانسورها ، پله هاي اضطراري منتهي به بخش و همچنين معرفي اوليه بخش به بيمار داده مي شود . پس به سرپرستار يا مسئول شيفت بخش مربوطه معرفي و تحويل داده مي شود .

در هر بخش سرپرستار ، مسئول بخش مي باشد . و بيمار مي تواند مشكلات خود را علاوه بر پرستار مسئول خود ، با سرپرستار بخش مطرح نمايد . ( در صورت عدم مرتفع شدن مشكل ، سيستم رسيدگي به شكايات در تمام ساعات در خدمت شما مي باشد )