برخی هزینه های عمل های جراحی در مرکز جراحی کسری

ریوپلاستی

رینو پلاستی

شروع از 1500$


10

ابدومینوپلاستی

شروع از 3600$


photo_j- (2)

بلفاروپلاستی

شروع از 1700$

13

ماموپلاستی

شروع از 3000$