دکتر کامران کاویانی فرد

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی


دکتر حامد فرهادی

دکتر حامد فرهادی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی


دکتر مهدی رمضانی اول

دکتر مهدی رمضانی اول

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی


دکتر عزت الله رضایی

دکتر عزت ا.. رضایی

 جراح پلاستیک


دکتر حسن هنرور

دکتر حسن هنرور

متخصص گوش ، حلق و بینی


دکتر مهدی بخشایی

دکتر مهدی بخشایی

متخصص گوش ، حلق و بینی


دکتر وحید اقاسی زاده

دکتر وحید آقاسی زاده

جراح عمومی

دکتر احسان خدیوی

دکتر احسان خدیبی

متخصص گوش ، حلق و بینی

دکتر فیروزه دانشوری

دکتر فیروزه دانشوری

جراح عمومی