دکتر فیروزه دانشوری

دکتر فیروزه دانشوری

جراح عمومی


  • فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران

  • دارای فلوشیپ رسمی از آکادمی جراحان زیبایی آمریکا (AACS)

  • عضو هیئت علمی و نایب رئیس انجمن پزشکان ورزشی ایران

روزهای حاضر در مرکز : دوشنبه ها و چهارشنبه ها

شماره تماس جهت اخذ نوبت :4-5138451762-0098