دکتر احسان خدیوی

دکتر احسان خدیوی

جراح و متخصص گوش حلق و بینی


  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1382

  •  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دانشیار)، متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، و فوق تخصص حنجره

روزهای حاضر در مرکز:  شنبه ها

شماره تماس جهت اخذ نوبت :4-5138451762-0098