مرکز جراحی محدود کسری به صورت 24 ساعته آماده خدمات دهی به شما عزیزان میباشد.

شما میتوانید جهت رزرو نوبت و هماهنگی  با شماره های موجود در بخش ارتباط با ما تماس حاصل فرمایید.


برنامه حضور پزشکان در مجموعه :

دکتر کامران کاویانی فرد

شنبه تا پنجشنبه

08:00الی 21:010

دکتر حامد فرهادی

شنبه تا پنج شنبه

08:00 الی 21

دکتر مهدی رمضانی اول

شنبه تا پنج شنبه

15:00 الی 21:00

دکتر مهدی بخشایی

شنبه تا پنجشنبه

11:00الی 21:010

دکتر حسن هنرور

شنبه تا پنج شنبه

08:00 الی :21:00

دکتر عزت ا.. رضائی

شنبه تا پنج شنبه

12:00 الی 21:00

دکتر فیروزه دانشوری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 21:010

دکتر احسان خدیوی

شنبه ها 

08:00 الی :21:00

دکتر وحید آقاسی زاده

شنبه تا پنج شنبه

08:00 الی 18:00