راهنمای بیمه تکمیلی
 راهنمای بیمه تکمیلی

راهنمای بیمه تکمیلی


بيمه تكميلي بمنظور پوشش و جبران هزينه هاي بيمارستاني، مازاد بر هزينه پرداختي بيمه‌گر اول (خدمات درماني، تأمين اجتماعي) و در سقف تعهدات قرارداد بيمه تكميلي قابل استفاده مي‌باشد.

به منظور استفاده از بيمه تكميلي در صورتيكه بيمه تكميلي بيمار طرف قرارداد با اين مركز درماني باشد (ليست بيمه‌هاي طرف قرارداد ضميمه مي‌باشد.) بيمار با در دست داشتن دفترچه بيمه پايه و كارت شناسايي و معرفي نامه بيمه تكميلي مي تواند از خدمات اين مركز درماني استفاده نمايد.

توجه :

در بيمه‌هاي مكمل معرفي‌نامه به‌ صورت سيستمي توسط مركز گرفته مي‌شود و نياز به مراجعه فرد به سازمان بيمه نمي‌باشد مگر دراعمال جراحي كه نياز به تاييد پزشك معتمد بيمه مكمل باشد.

-           هزينه‌هاي عمل جراحي بيمارتوسط بيمه پايه و بيمه مكمل بيمار پرداخت خواهد شد و ساير هزينه‌هاي متفرقه بعهده بيمار ميباشد.

-           درصورتيكه جواب پاتولوژي توسط بيمه مكمل الزامي باشد نمونه بايد حتما توسط بيمار به آزمايشگاه ارسال و جواب به اين مركز ارائه شود.

-           در صورتيكه بيمار بيمه پايه نداشته باشد سهم بيمه مكمل محاسبه و فرانشيز به عهده بيمار مي‌باشد.

 

چنانچه بيمه بيمار طرف قرارداد اين مركز نباشد جهت پيگيري و دريافت هزينه درماني از بيمه بعد از ترخيص بيمار و در ساعت اداري مدارك مورد نياز در اختيار بيمار جهت ارجاع به سازمان بيمه‌گر قرار داده مي‌شود.

 

 


 • دستورات مهم قبل و بعد از جراحی آب مروارید (کاتاراکت)
  ادامه ...
 • مراقبت های بعد از جراحی گوش
  ادامه ...
 • مراقبتهای بعد از عمل جراحی لوزه
  ادامه ...
 • مراقبتهای بعد از عمل رینوپلاستی (جراحی بینی)
  ادامه ...
 • آموزش به بیماران کاتاراکت
  ادامه ...
شماره های تماس : 05138451762-5 مشهد، خیابان سناباد ، بین سناباد 51 و 53 پلاک 459